Névnap
2018. december 19., szerda, Viola napja van.
Látogatók
Oldalainkat 3 vendég böngészi
Pályázat logo

Felülvizsgáltatta már gázkészülékét?

Minden felelősség a kisfogyasztókon!

Nem verték nagydobra sem a gázszolgáltatók, sem a törvényalkotók, hogy 2011 évtől elfogadott gáztörvény újabb terheket ró a lakossági fogyasztókra. A törvény a kazánok, csőrendszerek, gázkészülékek, és minden egyéb fogyasztói berendezések biztonságos üzemeltetésének felelőségét teljes egészében a lakosokra, kisfogyasztókra hárítja. Akár a gázszolgáltatást is leállíthatják annál a fogyasztónál, aki a kötelező ellenőrzés elvégzését igazoló dokumentumot nem tudja bemutatni.

Gázkészülékek időszakos ellenőrzése

A földgázellátásról szóló törvény kimondja, hogy „a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról.

Egy gázkészülék esetleges rossz állapota ugyanis nem csak a lakásban lakókat, hanem környezetüket is veszélyezteti.  Javasolni tudjuk a készülék éves márkaszervizzel  történő átvizsgáltatását. 
Ha pedig gázszagot, égéstermék szagot érzünk, a készülék burkolata megérinthetetlenül meleggé (65 °C feletti hőmérsékletűvé) válik, vagy csökken a készülék teljesítménye, (szolgáltatott meleg víz nem elég meleg, a fűtés nem megfelelő), ne késlekedjünk szakemberhez fordulni.

5 legfontosabb kötelezettség az új törvény értelmében

  • Kötelező ötévenkénti felülvizsgálat: A törvény értelmében az ingatlantulajdonosnak ötévenkénti rendszerességgel felül kell vizsgáltatnia műszaki és biztonsági szempontból gázkészülékeit, melyet az ellenőrzés elvégzője jegyzőkönyvvel hitelesít. A törvény egyaránt vonatkozik a központi ellátásban résztvevőkre, valamint a PB palackot használókra.
  • Új készülék, javítás: Bármely csere, javítás, átalakítás, beszabályozás után az új elemeket szakemberrel újra meg kell vizsgáltatni, melyet jegyzőkönyvvel hitelesíteni kell.
  • Biztonságos üzemeltetés (felelősség áthárítás): A jogszabály kötelezi a fogyasztókat arra, hogy a biztonsági előírásokat maradéktalanul betartsa. Az ingatlantulajdonosok többsége nincs tisztában azzal, hogy milyen törvénynek kell eleget tennie. Ha a lakosság nem tájékozódik megfelelően, könnyen fűtés és gáz nélkül maradhat.
  • Problémák lehetnek: A bojlerek, kazánok, gázkészülékek nem megfelelő működtetési körülményei, és az ebből fakadó egészségre ártalmas hatások. További veszélyek forrása a hibás korrózióvédelem, az elrozsdásodott csövek. De még az oltókészülékek hiánya és a védőzónák helytelen kialakítása is probléma lehet.
  • Karbantartás: A törvény továbbá kötelezi a lakosságot a teljes fűtési rendszere folyamatos karbantartására és szervizelésére. A vizsgálatokat kizárólag szakképzett gázszerelők végezhetik, melyet jegyzőkönyveznek. Így a tulajdonos öt évre mentesül egy esetleges probléma esetén a felelőségre vonás alól.

Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata

A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendelete alapján az alábbi változások lépnek életbe 2012. szeptember 01. napjától a földgáz csatlakozó vezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata kapcsán:

- az ingatlan tulajdonosa köteles a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente elvégeztetni.

- az ingatlan tulajdonosa köteles a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

A rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezések, vagy csatlakozóvezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)–c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.